keresés

ok

ESEMÉNYNAPTÁR

H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Plébániatemplom

Zalalövő- Szent László király templomZalalövő - Szent László király templom

1925-ben a meglehetősen leromlott állapotú régi templomot lebontották. A jelenlegi plébánia templom 1924-27-ig épült Metzner József tervei szerint.
Az új templomot Szent László király tiszteletére szentelték fel. A szentélyt három üvegablak díszíti, amelyek a templom védőszentjét, Szent László királyt, Szent Erzsébetet és Szent Margitot ábrázolják. A régi templom festett oltárképe Keresztelő Szent János fejvételét mutatja be.
A templom tornyában négy harang található, közülük a legnagyobb a Szent László harang.
A templom mellett álló kereszt a Zalaegerszegi Falumúzeumban lévő göcseji kereszt másolata.

Védőszent: Szent László király
Búcsú napja: június 27.
Szentségimádási nap: december 25.
Cím: H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 5.
GPS: 46.84603°/16.58530°


Filiális templomok

Budafa - Szent Anna iskolakápolnaZalalövő-Budafa - Szent Anna iskolakápolna

Zalalövő központjától 2 km-re keleti irányban található a budafai községrész kápolnája, amit a volt iskolából alakítottak ki Szent Anna tiszteletére.

Védőszent: Szent Anna
Búcsú napja: július utolsó vasárnapja
Cím: H-8999 Zalalövő, Budafai u. 6.
GPS: 46.85088°/16.61888°


Zalamindszent - Mindenszentek templomZalalövő-Zalamindszent - Mindenszentek templom

A plébániától nyugatra, kb. 1 km-re, a Petőfi Sándor utcában található a Zalamindszenti templom, Mindenszentek tiszteletére felszentelve.
A középkorban, 1250-ben épült, a török időben romossá vált. A templom plébánosa 1550-ben és 1554-ben egy Ambrus nevű személy volt.
Az 1801-ben tartott visitatio canonica a következőket írja a templomról: "Régi falazott templom boltozatos szentéllyel, lapos famennyezetes hajóval, szalmával fedve, tégla padozattal. Kriptája nincs. A fából készült kórusa régi. Tornya nincs, az ajtó előtt találunk egy haranglábat, egyetlen haranggal, 200 fontos, Graz-ból hozták ide és itt áldották meg. Temető van a templom mellett, körülkerítve és megáldva. Egy kereszt áll itt a szenvedő Krisztus festett képével, s a fájdalmas Szűz Máriával. A hívek állíttatták és nekik kell fenntartaniok is". A templom építtetője valamelyik kis- vagy középnemes család lehetett.
1747-ben építették újjá, akkor épült a mai szentély, a birtokos Nádasdy vagy az Irsay és Potyondi család anyagi támogatásával. Ekkor kerülhetett a templomba a ma is meglévő barokk oltár, Mindenszenteket ábrázoló értékes képével. Az oltár csavart oszlopos formája, párkánytagolása, későreneszánsz-korabarokk stílusú. Feltehetőleg a XVII. század végén vagy a XVIII. század elején készült. 1820-ban építették a későbarokk formájú tornyot, és a templom tetejét cseréppel fedték be. A templomot 1972-ben helyreállították.
Műemlék épület.

Védőszent: Mindenszentek
Búcsú napja: november 1.
Szentségimádási nap: március 12.
Cím: H-8999 Zalalövő, Petőfi S. u. 100.
GPS: 46.84712°/16.57210°


Zalapataka - Szent Anna templomZalalövő-Zalapataka - Szent Anna templom

A Zalapatakai templom a plébániától keletre (1 km) a Kossuth Lajos úton található.
A templomot a szalapatakai Nagy család és több nemes hozzájárulásával építették. Az építést Nagy György kúriai bíró kezdte meg 1747-ben és özvegye Luda Anna Zsófia fejezte be 1749-ben. A tornyot Nagy Mihály, Zala Vármegye alispánja építtette.
Az 1801-ben tartott visitatio canonica a következőket írja a templomról: A templom hosszúkás formájú, boltozatos, téglából épült, fazsindellyel fedve. Szent Anna tiszteletére készített főoltár mellett két mellékoltára is van, az egyik a Szent Kereszt, a másik Szent Flórián tiszteletére. Kórusa van fából, orgona nélkül. Három harangja van, a legnagyobb 300 fontos, ezt Nagy György saját pénzén vette, a második 200 fontos, Nagy Péter özvegye ajándékozta, a harmadik 150 font súlyú, ezt a falu lakói szerezték be. A templom alatt a Nagy család sírboltja van."
A XIX. század második felében renoválták és orgonát építettek a kórusra. 1908-ban ismét felújították, cseréppel fedték be és befalazták a sírbolt bejáratát. Az I. világháborúban a harangokat elvitték és beolvasztották. A jelenlegi harangokat 1935-ben készíttették Sopronban Pataka község lakói. A templomot 1994-ben belül, majd kívül restaurálták.
Műemlék templom.

Védőszent: Szent Anna
Búcsú napja: július utolsó vasárnapja
Szentségimádási nap: július 22.
Cím: H-8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 62.
GPS: 46.84805°/16.60044°


Hegyhátszentjakab - Szent Jakab templomHegyhátszentjakab - Szent Jakab templom

A templom alaprajzi elrendezése a XIII. századi román stílusú templomaink típusa: egyhajós, félkörzáródású, nyugati homlokzata előtt toronnyal. A sekrestyét a XIX. században toldották a templomhoz.
A falu templomáról az 1698-as visitatio canonica a következőket írja: A templom keletelt, harangtoronnyal egybeépített, körülötte temető van. Belseje gerendamennyezetes, kórusa és szószéke fa, de oltára kő". Tornyában a visitatio idején egy harang van 1552-es évszámmal. Ez a harang átvészelte a török időket, a szabadságharcot s a világháborúkat is. 1966-ban adták el a Magyar Nemzeti Múzeumnak.
Az 1738-ban tartott visitatio canonica megemlít egy egy déli kaput és ekkor már fából készült oltára van a templomnak. Az épületet 1738-ban az Esterházy család renováltatta. A XVII. század végén a templom kegyura a nemesi közösség, míg a XVIII. század közepére már csak egyetlen nemesi család a kegyúr. Először az Esterházyaké, majd a Sigrai családé. A templom déli oldalán látható és a visitatio-ban megemlített déli kapu 1779-ben még használatban volt, de a század végén befalazták. A templom gazdag rokokó oltárát Szent Jakab apostol, a Szentháromság, Szent József és Páduai Szent Antal fából készült szobrai díszítik. A faragott gyertyatartók a későbarokk korból származnak.

Védőszent: Szent Jakab apostol
Búcsú napja: július utolsó vasárnapja
Szentségimádási nap: május 15.
Cím: H-9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth L. u. 39.
GPS: 46.86827°/16.54534°


Szőce - Szent András templomSzőce - Szent András templom

A templom a XIII. században épült. gótikus stílusban román elemekkel. Az építtető neve ismeretlen. A XV. században feltehetően Szelczei Miklós helyi birtokos, Vas Vármegye alispánja építtette át. A nyugati főhomlokzat és a torony kivételével új, bővített hajó és szentély épült.
A torony alatti bejárat erősen kopott, élére állított tégla lépcsője XV. századi.  A bejárat bal oldalán kívül a toronyfalból kinyúlik a középkori szégyenkő és a szintén kőből készült kolduspad. A templomhajó gótikus íves kőkerete az eredeti, XV. századi másolata. A templom egy hajós, a szentély a nyolcszög öt oldalával zárul. A szentélyben 3, XV. századi nagy tölcsérablak található. A szetély középső, ólomüveg ablaka Szent András apostolt ábrázolja, amely Perlaki József alkotása 1999-ből. A hajó mennyezete lapos, a szentély boltíves 1741-ből.

Védőszent: Szent András apostol
Társvédőszent (2000-től): Szent András és Benedek, zobor-hegyi remeték
Búcsú napja: július 17. utáni vasárnap és november utolsó vasárnapja
Szentségimádási nap: június 17. és szeptember 25.
Cím: H-9935 Szőce, Kölcsey F. u. 58.
GPS: 46.88960°/16.57208°

Tovább...
Iratkozzon fel ön is! feliratkozás