Legyetek hajnali fény! zenei CD - Emléked őrizzük 1

1. Közel kétezer évvel
Megváltó Jézus után,
Egy viharos században élt.
Háborúk árnyékában,
Szenvedésben, s bajban
Mindenki békét remélt.

2. Őszinte erős jellem,
Hitben rendíthetetlen,
Elszánt volt, tettre kész.
A püspökök testülete
Pápának őt jelölte,
Az Úr lengyel gyermekét.

Refr1.: Szent Péter székéből szólt hozzánk oly sokszor,
Velünk együtt imádkozott.
A világot járva sok emberrel találkozott.

3. Missziós utak során
Hitben megerősített
Szegényt, s gazdagot egyaránt.
Az élet védelméért,
A hit szabadságáért
Sokszor emelte fel szavát.

Refr1.: A világ vezetőivel őszintén beszélgetett,
A háborúk ellen szót emelt.
A békéért nincs nála senki, aki többet tett.

Refr2.: A mennyek országából figyelj ránk,
Hogy hitünkhöz hűek legyünk.
A szeretet vezérelje tetteink,
Soha el ne csüggedjünk.
Az Úrhoz imádkozzál érettünk,
Hogy békében élhessünk.
A szavaid szívünk mélyén elrejtjük,
Emléked őrizzük.

4. Más vallás vezetőivel
Közösen imádkozott,
Mind saját hite szerint.
A föld ifjúságának
Hirdetett találkozókat,
Legyenek testvéreink.

Refr1.: Sok írás, jó tanács, ránk bízott útmutatás
Miként éljük az életet,
Hogyan kerüljünk Krisztushoz közelebb.

Refr2.: A mennyek országából figyelj ránk…