E kendő rejti arcát CD lemez - Eladta harminc ezüstért (1’59)

1. Sokfelé tanított
Galileában, Júdeában
és a Jordán vidékén.
Gyógyított, vígasztalt,
volt ’kit elmarasztalt
hirdette Isten Igéjét.

2. És az ünnep előtt
Jeruzsálembe eljött
Úgy fogadták, mint a királyt.
Pálmaágat raktak
elé az út porába,
s énekeltek hozsannát.

3. Elkísérte Jézust
a tömeg a templomba,
hogy hallgassák, mit beszél.
Figyelték egész nap,
szemük láttán tett csodákat,
majd tanítványaival nyugodni tért.

4. Úgy hallottam, Tőle
a főpapok rettegtek,
el akarták távolítani.
Elfogni nem merték,
Júdást felbérelték,
csalja tőrbe, s hozza el nekik.

5. Aki tanítványai volt, hogy’ tehet ilyet?
Hogyan árulhatta el Mesterét?
Tán a hírnévre vágyott,
vagy csak kapzsiság volt,
hogy eladta harminc ezüstért?